Mini Sub

Tutti i corsi MiniARA per le bombole:

  • MiniAra “Stella marina”
  • MiniAra “2 Stelle Marine”
  • MiniAra “3 Stelle marine”
  • MiniAra “Jacket”
  • MiniAra “barca”

Tutti i Corsi MiniSub apnea:

  • Baby Sub
  • MiniApnea di 1° livello “Paguro”
  • MiniApnea di 2° livello “Cavalluccio”
  • MiniApnea di 3° livello “Delfino”